U bent hier

Hebt u vragen over plaagdierenbeheersing? Twijfelt u over het inschakelen van professionele hulp? Wilt u weten wat u zelf tegen plaagdieren kunt doen? En hoe u overlast in de toekomst zelf kunt voorkomen? Lees dan deze adviezen.

Muizen

 • Muizen komen vaak door kleine gaten en kieren een woning binnen. Controleer uw woning op zulke openingen. Zorg zo nodig voor een goede afdichting van de gaten en kieren.
 • Besluit u om een inspecteur plaagdierbeheersing in te schakelen? Dan doet deze inspecteur eerst grondig onderzoek naar de oorzaak van de aanwezigheid van plaagdieren. Daarna worden beheersmaatregelen uitgevoerd, in overleg met u.
 • Woont u in een huurwoning, neem dan eerst contact op met de verhuurder (bijvoorbeeld uw woningbouwcoöperatie).
 • Aan de inzet van een inspecteur plaagdierbeheersing zijn kosten verbonden. Ook kunnen er controlebezoeken plaatsvinden. De inspecteur geeft aan of er vervolgbezoeken nodig zijn.

Ratten

 • In onze omgeving gaat het meestal om bruine ratten. Deze kunnen uw pand binnenkomen door oude rioolstelsels, buizen en andere ingangen. Controleer uw perceel hierop. Neem zo nodig bouwkundige maatregelen en breng afdichtingen aan. Dit kunt u zelf doen of u kunt er derden voor inschakelen.
 • De Milieudienst kan de plaagdierenbeheersing voor u uitvoeren en aangeven of uw woning eventueel gebreken heeft. Na toepassing van verschillende ingrepen zullen met u afspraken worden gemaakt over vervolgbezoeken (controles). De kosten hiervan zijn gelijk aan de reguliere bestrijding.

Muskusratten

Wespen

 • Woont u in een huurwoning of kamer? Overleg eerst met de verhuurder voordat u een inspecteur plaagdierbeheersing inschakelt. Dit met het oog op de betaling van de factuur. In een aantal gevallen neemt de verhuurder de kosten voor eigen rekening.
 • Eventueel kunnen kosten hoger uitvallen. Bijvoorbeeld als blijkt dat een hoogwerker nodig is.

Mollen

 • De Milieudienst kan maatregelen uitvoeren om mollenoverlast terug te dringen. Er worden dan mollenvallen gebruikt. Op een later tijdstip komt de inspecteur plaagdierbeheersing terug om te controleren of er mollen zijn gevangen.
 • U hebt de mogelijkheid om de mollenvallen over te nemen. De inspecteur kan u informeren over het gebruik ervan, zodat u de controles dan voortaan zelf kunt uitvoeren.

Steenmarters

 • Steenmarters hebben hun verblijfplaats regelmatig op zolders, in spouwmuren en in kruipruimtes. Ook kunnen ze in de motorruimte van auto’s kruipen. Overlast door steenmarter bestaat uit stank, geluid en vraatschade aan isolatiemateriaal en kabels.
 • Steenmarters zijn wettelijk beschermd en mogen niet zomaar verjaagd, gevangen of gedood worden.
 • Een goede afdichting van uw woning en afscherming van kabels in uw auto kan overlast door steenmarters voorkomen.
 • Kunt u het probleem niet zelf oplossen en besluit u om een inspecteur plaagdierbeheersing in te schakelen? Dan doet deze inspecteur eerst grondig onderzoek naar de oorzaak van de aanwezigheid van plaagdieren. Daarna worden beheersmaatregelen uitgevoerd, in overleg met u.
 • Aan de inzet van een inspecteur plaagdierbeheersing zijn kosten verbonden. Ook kunnen er controlebezoeken plaatsvinden. De inspecteur geeft aan of er vervolgbezoeken nodig zijn.