U bent hier

  • Milieudienst Groningen verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.
  • Milieudienst Groningen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Milieudienst Groningen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens.
  • Als betrokkene hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht om data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Als uw toestemming nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken, vraagt Milieudienst Groningen u dit. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.