U bent hier

Meestgestelde vragen over afvalcontainers

Wat moet ik doen als de container vol is en weg kan / kan worden gewisseld?
Stuur bij voorkeur een mail naar frontoffice.milieudienst@groningen.nl met het plaatsingsadres en uw contactgegevens. Dan plannen wij dit vervolgens zo snel mogelijk voor u in zodat de container wordt opgehaald. U kunt ook bellen: 050 367 1000.

Hoe lang kan ik een gehuurde container (afzetbak) laten staan?
Bij het all-in tarief zit standaard 4 weken huur van de container inbegrepen. Let op: als u ons niet belt (050 367 1000) voordat deze termijn verstreken is, wordt de huur automatisch per werkdag verlengd. Als u de container na 4 weken langer wilt blijven gebruiken, berekenen we afhankelijk van het formaat container een huurvergoeding. Bel met ons om te informeren naar het tarief.

NB: Wordt de container geplaatst binnen de Diepenring van de stad Groningen? Houd er dan rekening mee dat een open container alleen voor 12:00 uur geplaatst en ingenomen kan worden. Een gesloten container mag langer dan één dag blijven staan.

Heb ik een vergunning nodig om een container te kunnen plaatsen?
Als de afvalcontainer op de openbare weg of ruimte wordt geplaatst, is in een aantal gevallen een vergunning tijdelijk gebruik gemeentegrond nodig. U kunt dat zelf regelen met uw gemeente. Of u een vergunning nodig hebt, is onder andere afhankelijk van waar u woont en hoe groot de container/afzetbak is. Wordt de container geplaatst in de gemeente Groningen, dan kunt u de vergunning online aanvragen. Of bel 14 050 en u wordt verder geholpen.

Hoeveel ruimte moet ik reserveren voor de container?
De grootte van ongeveer één parkeerplaats. Daarnaast moet er manoeuvreerruimte zijn voor de vrachtauto.

Moet ik (of iemand anders) aanwezig zijn bij de plaatsing van de container?
Normaal gesproken niet. Maar als de container op een speciale plaats moet staan is het handig dat de gebruiker er bij aanwezig is om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Verkeerde bestelling: kan ik het nog veranderen / annuleren? Ook als de container al geplaatst is?
Ja dat kan. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Milieudienst, tel. 050 367 1000. Maar als de container al geplaatst is brengen we u € 75,- aan extra transportkosten in rekening.

Ben ik zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan de container?
De gebruiker wordt geacht de container als een goed huisvader, in overeenstemming met de bestemming en uitrusting, te beheren en gebruiken. Als door een dergelijk goed gebruik schades ontstaan zijn deze voor rekening van de verhuurder.

Meer informatie

Zie de algemene en bijzondere verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden (pdf 105 kB)