Ongediertebestrijding

grijze muisVervelende bezoekers?

Voor bestrijding van overlast van ongedierte (ratten, muizen, duiven enz.) en insecten (wespen, vlooien enz.) kunt u contact opnemen met de Milieudienst.

Aan de bestrijding zijn kosten verbonden. Wij informeren u graag. Bel 14 050. Of stuur een e-mail. Lees ook de tips tegen ongedierte.

Muskusratten
Wilt u melding maken van een muskusrat? Neem dan contact op met het Waterschap Noorderzijlvest of het Waterschap Hunze en Aa's.